علائم هشدار دهنده سرطان

هرچند درمان بیماری سرطان در مواردی ممکن است با دشواری هایی همراه باشد اما درصورت تشخیص به موقع می تواند کمک زیادر به درمان باشد لذا در صورت مشاهده علائم هشدار دهنده خاص و مراجعه به موقع به پزشك متخص

تاریخ:  ۱۳۹۶/۰۲/۲۷      بازدید:  ۲,۶۶۰ نفر      نویسنده:  مدیر سایت

ارزیابی بیهوشی عمومی در دندانپزشکی کودکان

استفاده از بیهوشی عمومی در اعمال دندانی گسترده کودکان برای فراهم آوردن معالجه ای مطمئن و موثر، ضروری است. تجربه بیهوشی عمومی و دندانپزشکی بیمارستانی در کشور ما محدود است. هدف از این مطالعه بررسی موار

تاریخ:  ۱۳۹۶/۰۲/۳۱      بازدید:  ۱,۴۱۹ نفر      نویسنده:  مدیر سایت

بهترين زمان صرف صبحانه

بهترين زمان صرف صبحانه

تاریخ:  ۱۳۹۶/۰۵/۰۳      بازدید:  ۱,۲۴۸ نفر      نویسنده:  م

سلامت معده

سلامت معده

تاریخ:  ۱۳۹۶/۰۵/۰۵      بازدید:  ۱,۴۳۵ نفر      نویسنده:  مدیر سایت

مراقبت هاي بعد از جراحي كيسه صفرا

كيسه صفرا مركز جراحي دي

تاریخ:  ۱۳۹۶/۱۲/۱۵      بازدید:  ۷۱,۹۹۰ نفر      نویسنده:  مدیر سایت