درباره ما

مرکز جراحی محدود دی

اين مركز فعاليت خود را از بهمن ماه سال 1393 آغاز نموده است و داراي بخش هاي زير مي باشد:

1. بخش جراحي (طبقه دوم )

2.اتاق عمل (طبقه سوم )

3.vip(طبقه چهارم )

و به صورت هيئت مديره اي در قالب شركت تعاوني مشغول به كار مي باشد.

اعضاي هيئت مديره:

1:جناب آقاي دكتر  محمود رضا باغي نيا (مدير عامل)

2. جناب آقاي دكتر داود عابدي(رياست هيئت مديره)

3. جناب آقاي دكتر عليرضا نوشاد(عضو هيئت مديره)

4. جناب آقاي دكتر مسعود اسدي(عضو هيئت مديره )

5. جناب آقاي دكتر حسيني(عضو هيئت مديره)

مسئول فني هاي كلينك دي

1.جناب آقاي دكتر محمود رضا باغي نيا(شب هاي فرد هفته و جمعه شب ها)

2. جناب آقاي دكتر اسماعيل حسيني(نوبت كاري عصر)

3.جناب آقاي دكتر  مسعود اسدي(نوبت كاري صبح)

4. جناب آقاي دكتر رضا بديعي (نوبت كاري شب ايام زوج)