برای ارتباط با مرکز جراحی دی میتوانید از راه های ارتباطی زیر استفاده کنید.

اراک,خیابان شهید شیرودی(خرم),روبروی سازمان انتقال خون,طبقه فوقانی داروخانه بوعلی

Tel: (+98086)-33145336

Tel: (+98086)-33144178

Tel IPD: 09306436857 (24H online)

E-mail: info@dsca.ir

Web: www.DSCA.ir

The approximate time from the surgery center to Imam Khomeini International Airport is one and a half hours.

فرم تماس با ما