مدیرعامل مرکز جراحی دی

 

دكتر محمود رضا باغي نيا    متخصص كليه و مجاري اداري        تلفن :33145336-086

 

پيام مدير عامل مركز جراحي براي شما ميهمانان عزيز :

 

سلام بر شما و سلامتي هديه هر روزتان از جانب خدا باد.
بي گمان برخورداري از سلامتي آرزوي مشترك تمامي انسانهاست و روزهاي بيماري از سخت ترين و تلخ ترين خاطرات هر شخصي است و ماتيم پزشكي ياران اين روزگاران سخت و تلخ در كلينيك دي ميباشيم. تعهد ناگسستني ما به التيام آلام بيماران از موضوعاتي چون مشتري مداري و كيفيت و تعهد به تعالي سازماني كه البته بسيار مهم هستند بالاتر است.و مهر آفريني تمرين مداوم مهرباني است . من به همراه كليه همكارانم در كلينيك دي تعهد راسخ خود را به مراقبت با كيفيت و تداوم مهرباني را با عشق ورزيدن به شغل خود و تلاش براي تامين نيازهاي درمان و تشخيص بيماران و كمك با كمال ميل به كليه مراجعين نشان داده ايم.