راهنمای بیماران

  1. پذيرش بيمار با مراجعه حضوري و ارائه دستور بستري  و مدرك شناسايي معتبربه همراه آزمايشات ،سونوگرافي و .............. انجام مي پذيرد . در صورت نداشتن دستور پزشك جهت بستري (با هماهنگي تلفني پزشك معالج ) و پس از تاييد پزشك مربوطه اين امر امكان پذير است.
  2. معرفي نامه بيماران به صورت آنلاين در واحد پذيرش گرفته خواهد شد مگر در موارد خاص بيمه هايي كه امكان صدور اينترنتي معرفي نامه نداشته باشد
  3. برخي از جراحي ها همانند هرني و شكستگي بيني و ...........نياز به تاييديه از بيمه هاي پايه (تامين اجتماعي ،خدمات درماني ،نيروهاي مسلح) دارند حتي المقدور يك روز قبل از عمل جهت گرفتن تاييديه به بيمه مراجعه شود .

 جراحي عمومي ،زنان ،گوش و حلق و بيني ،چشم ،ارتوپدي ،جراحي اعصاب و ارولوژي ، دندانپزشكي اطفال ،ناتوان جنسي آقايان با دستگاه ريژي اسكن و دستگاه f.s.w مي باشد .

 

آدرس:اراك –خيابان شهيدشيرودي(خرم)روبروي سازمان انتقال خون –طبقه فوقاني داروخانه بوعلي

مركز جراحي محدود دي

تلفن :33145336-33144178-086