برگزاري دومين كلاس آموزشي بي اختياري ادراري

برگزاري دومين كلاس آموزشي بي اختياري ادراري

مدرس : استاد جناب آقاي دكتر باغي نيا متخصص اورولوژي ومدير عامل مركز
گروه هدف : تمامي كاركنان بويژه كاركنان بخش درمان
تاريخ 27ارديبهشت ماه ازساعت 12.30لغايت 14

همگام با تقويم آموزشي سال1402 مركزدرجهت پويايي و اثربخشي آموزشي كاركنان در تاريخ 27/2/1402 كلاس آموزشي تكميلي بي اختياري ادراري (درمردان وكودكان)ازساعت 12.30لغايت 14 درمحل دفتر مديرعامل باحضور استاد جناب آقاي دكتر باغي نيا مديرعامل ومتخصص اورولوژي وكاركنان مركز برگزارشد .

دراين كلاس آموزشي مدرس محترم درخصوص بي اختياري ادراري دركودكان ومردان مطالب ارزشمندي درقالب اسلايد وفيلم آموزشي بيان نموده و ضمن تشريح آناتومي دستگاه ادراري درمردان وكودكان به بيان علل اين مشكل ازجنبه هاي مختلف پرداختند وضمن بيان درمانهاي تخصصي نكات پيشگيري ورعايت موارد لازم رامتذكر شدند. درپايان ازحاضرين دركلاس آزمون كتبي بعمل آمده واز نفرات برتر بصورت مالي قدرداني گرديد. ومقررشد گواهي شركت درآزمون درپرونده پرسنلي كاركنان درج گردد.ضمنا باتوجه به اهميت حضوردركلاسهاي آموزشي مقررگرديد كاركناني كه در كلاسهاي آموزشي غيبت نمايند ضمن كسر مزاياي مالي ،كسرامتياز برگه هاي ارزشيابي دوره اي نيز داشته باشند.


نظرات

نظر دهید...