تغذيه و نقش آن در سلامتي

تغذيه و نقش آن در سلامتي

درادامه برگزاري كلاسهاي توانمند سازي كاركنان درتاريخ چهارشنبه 11مرداد ماه 1402 كلاس آموزشي باعنوان تغذيه ونقش آن درسلامتي بخش نخست برگزارگرديد .دراين كلاس آموزشي كه با شركت كاركنان واحدهاي مختلف دردفتر مديرعامل وتوسط جناب آقاي دكترباغي نيا برگزارگرديد ابتدا ايشان به نقش تغذيه در سلامتي اشاره نموده وسپس به تفضيل درخصوص ريزمغذي ها ورژيم هاي غذايي وميزان كالري مواد ومواردي درخصوص نقش كربوهيدرات ها وچربي ها وپروتئين ها وويتامين ها درتغذيه مطالب مبسوطي بيان نموده ودرپايان به سوالات شركت كنندگان پاسخ دادند .لازم به ذكراست جلسه تكميلي كلاس فوق الذكر در آينده نزديك برگزار خواهد شد .


نظرات

نظر دهید...